فایل ورد (word) اثر يک جلسه تمرين مقاومتي بر مقادير پروتئيني و بيان ژن نوروتروفين 4.5 در عضلات کند و تند تنش موش هاي صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر يک جلسه تمرين مقاومتي بر مقادير پروتئيني و بيان ژن نوروتروفين 4.5 در عضلات کند و تند تنش موش هاي صحرايي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر يک جلسه تمرين مقاومتي بر مقادير پروتئيني و بيان ژن نوروتروفين 4.5 در عضلات کند و تند تنش موش هاي صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر يک جلسه تمرين مقاومتي بر مقادير پروتئيني و بيان ژن نوروتروفين 4.5 در عضلات کند و تند تنش موش هاي صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر يک جلسه تمرين مقاومتي بر مقادير پروتئيني و بيان ژن نوروتروفين 4.5 در عضلات کند و تند تنش موش هاي صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: خانواده عوامل رشدی نقش مهمی را در سلامت سیستم عصبی - عضلانی ایفا می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثر یک جلسه تمرین بدنی از نوع مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن NT-4.5 در عضلات کند و تند تنش موش های صحرایی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 16 موش صحرایی نر به طور تصادفی در دو گروه 8 تایی تمرین مقاومتی و کنترل قرار گرفتند. تمرین مقاومتی شامل بالارفتن از نردبان یک متری به همراه وزنه های بسته شده به دم موش ها بود. برای اندازه گیری بیان ژن NT-4.5 از Quantitative Real time RT-PCRو برای اندازه گیری پروتئین آن از روش الایزا استفاده شد.یافته ها: یک جلسه تمرین مقاومتی باعث کاهش معنی داری در بیان ژن NT-4.5 و افزایش معنی دار پروتئین آن در عضله سولئوس شد (P<0.05). یک جلسه تمرین مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن NT-4.5 در عضله خم کننده بلند انگشتان اثر آماری معنی داری نداشت.نتیجه گیری: یک جلسه تمرین بدنی از نوع مقاومتی باعث تغییرات در مقادیر پروتئینی و بیان ژن NT-4.5 در عضله اسکلتی شد که این تغییرات به نوع عضله نیز وابسته است.
كلید واژه: نوروتروفین 4.5، عضلات تند تنش، عضلات کند تنش، تمرین مقاومتی

لینک کمکی